מוטקה > כל הקבוצות > הולכים ויושבים בת"א - קול התור נשמע בארץ - עכשיו ת
אודות הקבוצה

אנו קבוצת הולכים - בפרק הירקון - כרגע מעט מערבה מגשר הירקון/בבלי - כרגע מ-16:30 מבחינת ימים אנו ספונטניים - תתקבלנה הולכות והלכים מכול גווני הקשת.
קטגוריות:
אחר
טיולים
קבוצות לפי איזורים

למעלה
חזרה