מוטקה > כל הקבוצות > היסטוריה של תל אביב - תמונות, זיכרונות, מסמכים. עד
אודות הקבוצה

קבוצה זו תעסוק בהיסטוריה של תל אביב. בזיכרונות משנות המנדאט רצוי שנות העשרים השלושים והארבעים. אשמח לעדויות אישיות. תמונות, מסמכים וכל דבר אחר שניתן לרשום ולשמר. הכל לצורך תיעוד ומחקר. לפרטים אפשר להת...
קבוצה זו תעסוק בהיסטוריה של תל אביב. בזיכרונות משנות המנדאט רצוי שנות העשרים השלושים והארבעים. אשמח לעדויות אישיות. תמונות, מסמכים וכל דבר אחר שניתן לרשום ולשמר. הכל לצורך תיעוד ומחקר. לפרטים אפשר להתקשר לאילן שחורי מנהל הקבוצה 052-7747748 או לשלוח מיל ilan777@gmail.com
קטגוריות:
אחר
טיולים
קבוצות לפי איזורים
תחביבים

למעלה
חזרה