מוטקה > כל הקבוצות > נגישות ואביזרי עזר
אודות הקבוצה

קבוצה זו תעסוק בעזרה וציוד ונגישות ואביזרי עזר לשמיעה וראיה.
קטגוריות:

למעלה
חזרה