מוטקה > כל הקבוצות > קבוצת מבקרי מוזיאונים
אודות הקבוצה

אנשים מאזורים שונים בארץ שיש להם נפש אומנותית ומתעניינים ביצירות אמנות וגם מי שרוצה להתחיל להתעניין מוזמנים
קטגוריות:

למעלה
חזרה