מוטקה > בלוגים > הבלוג של אברהם דרורי

אודות הבלוג


באישון לילה, בסוף שנת 1946 תחילת 1947, יצאתי להכשרה לקיבוץ עין גב אני זוכר היטב את מהלך ההצבעה באו"ם ב 29 בנובמבר 1947, במושבה יסוד המעלה הקשבתי לכל קריאה של מדינה. אני גם זוכר את הכרזת העצמאות על ידי דויד בן גוריון ביום שישי בחודש מאי 1948 אך אינני זוכר במדויק היכן
מוטק’ה גם בפייסבוק
למעלה
חזרה