מוטקה > בלוגים > הבלוג של מנחם הפנר

אודות הבלוג


בן 10 עליתי עם משפחתי מגרמניה לירושלים (1934). בהמך הייתי חבר בת"ר ואצ"ל. ב1946 נעצרתי ונשלחתי ע"י הבריטים למחנה המעצר בקניה. אבי שהיה רופא היה הרופא של המחתרות אצ"ל ולח"י. הוחזרנו ארצה ב12 ליולי 1948 ביום הכרזת המדינה היינו עצורים בקניה.
מוטק’ה גם בפייסבוק
למעלה
חזרה