מוטקה > מודעות > שיעורים פרטיים באקסל בסיסי
שיעורים פרטיים באקסל בסיסי

שיעורים פרטיים באקסל בסיסי

התמונה של תגונה פורסם ע”י זיו לפיד 09/04/15
מחיר: 

ל שיודע על אקסלורוצה יותר להתמצות בתחום של אקסלניתן ללמוד בסדרת פגישות של אחד על אחדיחס אישי לכל תלמידללמוד לפי היכולת שלי התלמידנלמד את הנושאים הבאים:אקסל בסיסי בלבדמה זה אקסל?הסבר על כל גורם בסרגל כלים?הסבר על כל פקודה באקסל?איך פועלת כל פקודה באקסל?איך משלבים גיליון אקסל בתוכנות אחרות?איך בונים תרשים בסיסי באקסל?איך לשים כותרות לתרשים?איך לשים תרשים בגיליון חדש איך לייבא גיליון אקסל לתוכנות אחרות?איך לייצא גיליון אקסל לתוכנות אחרות?ואיך מפעילים אותה?מה זו כתובת מוחלטת?מה זו פונקציית ממוצע?מה זו פונקציית מינימום?מה זו פונקציית מכסימום?איך עובדים עם מיון באקסל?איך עובדים סינון באקסל?איך מדפיסים באקסל? פקודותifאיך לעבוד עם אימות נתוניםאיך מחשבים תוספת?איך מורידים הנחה?איך מכפילים?איך מקבעים באקסל?איך מחלקים?איך מכפילים רווח?איך מכפילים הכנסות בהוצאות?איך עובדים עם פונקציית sum?איך עובדים עם פונקציה מוחלטת?איך עובדים עם פונקציה count?איך מפעילים פונקצית concatenate?איך עובדים עם פונקצית lenאיך עובדים עם נוסחת מערך?איך עובדים עם פונקציית row?איך עובדים עם פונקציית lase?איך עובדים עם פונקציית minverse?איך עובדים עם פונקציית edate?איך מגבים מסמכים של אקסל? לפרטים :טלפוון:0522946805אי-מייל:zin7@walla.co.ilמחיר: 75 שקל לשעה מי 0  תגובות  אהבו

כתוב/י תגובה...
הקלד כתובת לסרטון יוטיוב:
עריכת תגובה
השבה לתגובה
מוטק’ה גם בפייסבוק
למעלה
חזרה